Liity jäseneksi

Kielet

Piirin sääntöjen mukaan.

6 §      

Piirin varsinaisina jäseninä voivat olla rekisteröidyt metsästysyhdistykset tai muut metsästystä, riistanhoitoa ja niiden edellyttämää luonnonsuojelua harjoittavat rekisteröidyt yhdistykset sekä henkilöjäsenet, jotka piirihallitus jäseniksi hyväksyy,         

Kannattaviksi jäseniksi piirin hallitus voi hyväksyä myös muita henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä. Näillä on puhe- mutta ei äänioikeutta piirin kokouksissa. Varsinaiset ja kannattavat jäsenet suorittavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Piirillä voi lisäksi olla kunniapuheenjohtaja ja kunniajäseniä, joilla on puhe- mutta ei äänioikeutta piirin kokouksissa. 

Piirin jäsenmaksu 14,00 €/jäsen, (2019).

18 vuotta nuoremmat jäsenseurajäsenet jäsenmaksu 7,00 €

Henkilöjäsenen jäsenmaksu 27,00 €/jäsen (2019)

Henkilöjäsenen liittymismaksu 30,00 € (2019)

Metsästysyhdistyksen liittymisanomus

Jäsenanomukseen liitä mukaan
- Jäsenluettelo osoitteineen

Henkilöjäsenanomus

Jahti – Jakt -lehti on Metsästäjäliiton jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Jahti-lehti jaetaan postitse kaikille liiton jäsenille. Lehden voi myös tilata ilman jäsenyyttä.

Jahti-lehti on korkeatasoinen aikakauslehti, joka sisältää paljon tietoa metsästyksestä, riistanhoidosta ja riistaeläimistä. Jahti-lehti kertoo suomalaisen metsästyksen kuulumisia kotimaasta niin piirien, metsästysseurojen kuin politiikankin tasolla, ja seuraa lisäksi myös ulkomaiden metsästysuutisia. Lehti raportoi metsästysammuntakilpailuiden tuloksista ja vastaa lukijoiden kysymyksiin sekä suositulla Lakipalstalla että Kysymyksiä ja vastauksia -palstalla.

Jahti-lehden levikki on 160 000 ja lukijamäärä on lukijatutkimuksen mukaan monin verroin suurempi.

Jahti – Jakt -nimisenä lehti on ilmestynyt vuodesta 1995 alkaen. Vuosina 1965–1994 lehden nimi oli Urheilumetsästys – Sportjakten. Sitä ennen niminä ovat olleet Metsästäjäliiton tiedoitukset ja Suomen Metsästäjä.

suomi