Bli medlem

Kielet

 

Enligt distriktets stadgar

6 §

Som distriktets medlemmar kan vara registrerade jaktföreningar eller andra jakt och viltvård och naturskydd  idkande föreningar eller personmedlemmar, som distrikt styrelsen godkänner till medlem.

Till understödande medlem kan styrelsen godkänna även andra personer eller sammanslutningar. Dessa har tal- men inte rösträtt vid distriktets möte. Ordinarie- och personmedlemmar betalar en av årsmötet bestämd medlemsavgift. Distriktet kan även ha hedersordförande och heders medlemmar, de har tal- men inte rösträtt på distriktets

Jaktföreningens medlemsansökan

Bifoga med ansökan

- medlemsförtäckning med adresser

Personmedlemsansökan

 

Jahti-Jakt är Jägarförbunds medlemstidning som utkommer fyra gånger i året. Jakt-tidningen utdelas till alla förbundets medlemmar. Man kan även beställa tidningen utan medlemskap i förbundet.

Jahti-Jakt är en högklassig tidskrift som exempelvis innehåller:

·         information om jakt, vilt och viltvård

·         jaktnyheter från föreningsnivå till jaktpolitik

·         internationella jaktnyheter

·         resultat från jaktskyttetävlingar

·         Juristens svar på läsarnas frågor

·         läsarnas frågor i två populära frågekolumner

Jahti-Jakt utkommer endast på finska, men oftast innehåller tidningen även svenskspråkiga artiklar.

Upplagan av Jahti-Jakt är 160 000 men enligt en läsarförfrågan är läsarkretsen även större. Finska Jägarförbundet har utgivit sin medlemstidning Jahti / Jakt sedan 1995. Under åren 1965 – 1994 hette tidningen Urheilumetsästys – Sportjakten, före det hette tidningen Metsästäjliiton tiedoitukset och Suomen Metsästäjä.

suomi