Uudenmaanpiirin vuosikokous / Nylands Distrikts årsmöte 19.3.2024

Uudenmaanpiirin vuosikokous / Nylands Distrikts årsmöte 19.3.2024

23.02.2024 15:34

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON UUDENMAAN PIIRI RY:N 70. VUOSIKOKOUS

FINLANDS JÄGARFÖRBUNDS NYLANDS DISTRIKT RF:S 70. ÅRSMÖTE

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n vuosikokous pidetään tiistaina 19. pnä maaliskuuta 2024 alkaen klo 18.00.

Osoite: Lärkkulla stiftelsen, Lärkkullavägen 22, 10300 Karis

Käsitellään vuosikokoukselle kuuluvat asiat.

Valtakirjojen tarkastus alkaen klo 17.30.

Kahvitarjoilu klo 17:00

Sääntöjen 14 §:n mukaan kukin jäsenseura saa lähettää (1-2) edustajaa, joilla on yhteinen valtakirja.

Edustajilla on yhteensä yksi (1) ääni jokaista yhdistyksen jäsentä kohden, jonka osalta jäsenmaksu vuodelta 2023 on maksettu piirille. Henkilöjäsenillä, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksunsa piirille vuodelta 2023 on yksi (1) ääni. Sitä ei toinen ole oikeutettu käyttämään.

 

Piirin jäsen voi seurata kokousta myös etänä. Lähetä sähköpostiosoitteesi, nimesi ja jäsennumerosi 10.3.2024 mennessä osoitteeseen tapani.koskelaatmetsastajaliitto.fi niin saat linkin kokoukseen.

Äänestykset ja vaalit vain paikan päällä.

TERVETULOA

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry

Hallitus                                                                                 

Finlands Jägarförbunds Nylands distrikt rf:s årsmöte hålls tisdag 19. mars 2024 kl 18.00

Adress: Lärkkulla stiftelsen ,Lärkkullavägen 22, 10300 Karis 

 På årsmötet behandlas stadgenliga ärenden.

Kaffeservering från kl 17.00

Fullmakternas granskning från kl 17.30

Enligt föreningsstadga 14 § får varje medlemsförening delta med 1-2 representanter med en gemensam fullmakt. Representanterna har tillsammans en röst per varje föreningsmedlem, som det betalts medlemsavgift för till distriktet för år 2023. 

Personmedlemmar, som betalt medlemsavgift för 2023, har en (1) röst. Den är ingen annan berättigad att använda.

Distriktets medlem kan även delta i mötet på distans. Skicka  email adress, namn och medlemsnummer senast 10.3.2024 till tapani.koskelaatmetsastajaliitto.fi  så får du en länk till mötet.  

Deltagande i röstning och val enbart på plats.

VÄLKOMNA!

Finlands Jägarförbunds Nylands Distrikt rf

Styrelsen