Uudenmaan Erätulet

Kielet

Uudenmaan Erätulet Tuusula 16.11.2019

 

Kokoukset:

Seuraava kokous 4 Metsäpirtti Turaniementie 61 Rusutjärvi 4.11.2019 klo 18:00…

Ilmoittautuminen tapahtumaan

 

Suomen Metsästäjäliiton

Uudenmaan piiri ry

 

 

 

                 

30:nnet Uudenmaan Erätulet syttyvät Tuusulassa 16.11.2019 klo 11:00- 15:00 Hyrylän vanhan varuskunnan alueella.

Seuratkaa jatkossa tapahtuman osalta Tuusulan kunnan kotisivua https://www.tuusula.fi/, sekä Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry: n https://uusimaa.metsastajaliitto.fi, kotisivua.

 

Uudenmaan Erätulet on yleisötapahtuma, joka on tarkoitettu kaikille luontoa harrastuksissaan käyttäville

henkilöille ja heidän perheilleen. Yhteistyössä kuntien ja niiden eri järjestöjen, sekä yhteisöjen kanssa.

Tapahtumaa on järjestetty vuosittain Uudenmaan eri kunnissa tai kaupungeissa, aakkosjärjestyksessä. Ensimmäiset Uudenmaan Erätulet syttyivät vuonna 1990 Artjärvellä. Tänä vuonna Uudenmaan Erätulet syttyvät 30. kerran Tuusulassa 16.11.2019Hyrylän vanhan varuskunnan alueella.

 

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry kutsuu kaikki Tuusulan kunnan asukkaat ja eri toimijapiirit mukaan suunnittelemaan tapahtumaa.

Tapahtuma on kaikille ilmainen ja jokainen henkilö ja yritys sekä yhteisö on tervetullut esittelemään omaa toimintaansa ja osaamistaan.

Esittelypaikka on kaikille Tuusulan kunnan alueella toimiville ilmainen ja kunkin saama taloudellinen hyöty jää kokonaisuudessaan toimijan omaksi hyödyksi.

 

Tarkempaa lisätietoa Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry

044 988 2108

uusimaa@metsastajaliitto.fi

Mauno Mynttinen toiminnanjohtaja

 

30:de Nylands vildmarkseldarna tänds i Tusby 16.11.2019. klo. 11:00-15:00 på Hyryläs gamla kasernområde.

Följ med händelserna i fortsättningen på Tusby komuns hemsidor https://www.tuusula.fi/

Eller på Finlands Jägarförbund Nylands distikts hemsidor  https://uusimaa.metsastajaliitto.fi

 

Nylands vilmarkseldar är ett för allmänheten ordnat tillfälle, som är riktat till alla som rör sej I naturen och deras familjemedlemmar. Sammarbete mellan komunerna och deras föreningar samt samfund.

Tillfället ordnas varje år I Nylands komuner eller städer, I bokstavsordning. Den första Nylands vildmarks elden tändes1990 I Artjärvi. I år tändes den 30:de Nylands vildmarks eld I Tusby 16.11.2019 på det gammla kasernmområdet I Hyrylä.

 

Finlands Jägarförbund Nulands distrikt ry bjuder alla I Tusby komuns medborgare och samfund med och planera tillfället.

Tillfället är gratis och alla personer, föreningar är välkomna att delta och visa si verksamhet.

Förevisningsplatsen är gratis för alla I komunen, om någon av dessa gör ekonomisk vinst, blir hela vinsten åt förevisaren.

 

Noggrannare information:

Finlands Jägarförbund Nylandsdistrikt rf

0449882108

uusimaa@metsastajaliitto.fi

Mauno Mynttinen

toiminnanjohtaja

 

 

 

 

suomi