Uudenmaan Erätulet Tuusulassa

Uudenmaan Erätulet Tuusulassa

26.09.2019 13:37
Uudenmaan Erätulet syttyvät 30. kerran Tuusulassa 16.11.2019 klo 11:00- 15:00 Hyrylän vanhan varuskunnan alueella. 

Uudenmaan Erätulet on yleisötapahtuma, joka on tarkoitettu kaikille luontoa harrastuksissaan käyttäville henkilöille ja heidän perheilleen. Yhteistyössä kuntien ja niiden eri järjestöjen, sekä yhteisöjen kanssa. Tapahtumaa on järjestetty vuosittain Uudenmaan eri kunnissa tai kaupungeissa, aakkosjärjestyksessä. Ensimmäiset Uudenmaan Erätulet syttyivät vuonna 1990 Artjärvellä. 

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry kutsuu kaikki Tuusulan kunnan asukkaat ja eri toimijapiirit mukaan suunnittelemaan tapahtumaa. Tapahtuma on kaikille maksuton ja jokainen henkilö ja yritys sekä yhteisö on tervetullut esittelemään omaa toimintaansa ja osaamistaan. Esittelypaikka on kaikille Tuusulan kunnan alueella toimiville maksuton ja kunkin saama taloudellinen hyöty jää kokonaisuudessaan toimijan omaksi hyödyksi.

Seuratkaa jatkossa tapahtuman osalta Tuusulan kunnan kotisivua https://www.tuusula.fi/, sekä Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry: n https://uusimaa.metsastajaliitto.fi, kotisivua.
 

__
 

I år tändes den 30:de Nylands vildmarks eld I Tusby 16.11.2019 på det gammla kasernmområdet I Hyrylä.

Nylands vilmarkseldar är ett för allmänheten ordnat tillfälle, som är riktat till alla som rör sej I naturen och deras familjemedlemmar. Sammarbete mellan komunerna och deras föreningar samt samfund. Tillfället ordnas varje år I Nylands komuner eller städer, I bokstavsordning. Den första Nylands vildmarks elden tändes1990 I Artjärvi.

Finlands Jägarförbund Nulands distrikt ry bjuder alla I Tusby komuns medborgare och samfund med och planera tillfället. Tillfället är gratis och alla personer, föreningar är välkomna att delta och visa si verksamhet. Förevisningsplatsen är gratis för alla I komunen, om någon av dessa gör ekonomisk vinst, blir hela vinsten åt förevisaren.

Följ med händelserna i fortsättningen på Tusby komuns hemsidor https://www.tuusula.fi/
Eller på Finlands Jägarförbund Nylands distikts hemsidor  https://uusimaa.metsastajaliitto.fi

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä! Noggrannare information!

Mauno Mynttinen
Jäsenrekisterin ja Pönttösorvin vastuuhenkilö
0449882108